Frida Kahlo | Frida Kahlo

Guatemalan cotton coat worn with Mazatec huipil Museo Frida Kahlo***Diego Rivera and Frida Kahlo Archives, Banco de México***